Poniższa mapka pokazuje rozmieszczenie poszczególnych miejscowych planów w Gminie Suszec.
Pod nią znajdują się szczegółowe rysunki z legendą i częścią opisową.
Mapka